.: Step 3 : กรอกโค้ดแนะนำเพื่อเข้าสู่ทีมของเรา

1.นำโค้ด 2FF7NA ไปใส่ในแอพ

คัดลอกโค้ดด้านล่างได้เลยครับ

2FF7NA

2.เสร็จแล้ว อย่าลืมเปลี่ยนภาษาเป็น ภาษาไทยกันด้วยนะครับ

ทำตามรูปภาพแนะนำได้เลยครับ