แผนการตลาดรายได้จากธุรกิจ Fingo

1. ตำแหน่ง PS (Preferred Shopper)

 • อัพเกรดเพียง 1,599 บาท รับรายได้ตลอดชีพ
 • รับ Product Gift Set มูลค่า 1,599 บาท
 • รับ Gift Voucher มูลค่า 1500 บาท
 • แนะนำ PS รับ 375 บาท/คน
 • รับ Cash back คืน 10%  (รับรายได้ 10 % จากยอดซื้อสินค้า)

2. ตำแหน่ง AM (Affiliate Marketer)

 • แนะนำตรง 10 PS
 • ทีมงานในสายงานตรง 19 PS
 • ทีมงานรวมทั้งหมด 30 PS
 • แนะนำตรง PS รับ 750 บาท/คน
 • เมื่อ PS ตรง แนะนำ PS รับ 375 บาท/คน ไม่จำกัด
 • เมื่อ AM ตรง แนะนำ PS รับ 75 บาท/คน ไม่จำกัด
 • รับ Cash Back คืน 14%

3. ตำแหน่ง ตำแหน่ง AT (Affiliate Trainer)

 • แนะนำตรง 3 AM
 • ทีมงานในสายงานตรง 4 AM
 • ทีมงานรวมทั้งหมด 500 PS
 • แนะนำตรง PS รับ 1,013 บาท/คน
 • เมื่อ PS ตรง แนะนำ PS รับ 638 บาท/คน ไม่จำกัด
 • เมื่อ AM ตรง แนะนำ PS รับ 263 บาท/คน ไม่จำกัด
 • เมื่อ AT ตรง แนะนำ PS รับ 75 บาท/คน ไม่จำกัด
 • รับ Cash Back คืน 15.6%